9519

IT9519 – Máy tập Lưng hẹp ( Xô ngồi )

Liên Hệ

Kích thước 1443*1146*1506(mm)
Mã sản phẩm IT 9519
Màu sắc sản phẩm Xám bạc

9519

Kích thước 1443*1146*1506(mm)
Mã sản phẩm IT 9519
Màu sắc sản phẩm Xám bạc