9508

IT9508 – Máy banh đùi ngoài

Liên Hệ

Kích thước 1555*900*1506(mm)
Mã sản phẩm IT 9508
Màu sắc sản phẩm Xám bạc

9508

Kích thước 1555*900*1506(mm)
Mã sản phẩm IT 9508
Màu sắc sản phẩm Xám bạc