A9-09

A9-09 Máy gập lưng

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 108 x 126 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

A9-09

 

Kích thước ( Cm ): 108 x 126 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg