A9-07

A9-07 Máy tập tay sau

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 102 x 144 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg

A9-07

 

Kích thước ( Cm ): 102 x 144 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg