A9-06

A9-06 Máy tập tay trước

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 99 x 143 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg

A9-06

Kích thước ( Cm ): 99 x 143 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg