A9-04

A9-04 Máy tập lưng hẹp (Xô ngồi)

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 105 x 118 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

A9-04

Kích thước ( Cm ): 105 x 118 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg