A9-03A

A9-03A Máy tập vai bay

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 130 x 104 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg

A9-03A

Kích thước ( Cm ): 130 x 104 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg