A9-02A

A9-02A Máy ép ngực

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 212 x 135 x 156

Trọng lượng máy: 340 Kg

A9-02A

 

Kích thước ( Cm ): 212 x 135 x 156

Trọng lượng máy: 340 Kg