A9-020

A9-020 Máy gánh bắp chuối

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 135 x 110 x 193

Trọng lượng máy: 250 Kg

A9-020

 

Kích thước ( Cm ): 135 x 110 x 193

Trọng lượng máy: 250 Kg