A9-02

A9-02 Máy ép ngực vuông

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 123 x 142 x 150

Trọng lượng máy: 275 Kg

A9-02

 

 

Kích thước ( Cm ): 123 x 142 x 150

Trọng lượng máy: 275 Kg