A9-019

A9-019 Máy banh đùi ngoài

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 133 x 85 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg

A9-019

 

Kích thước ( Cm ): 133 x 85 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg