A9-018

A9-018 Máy ép đùi trong

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 143 x 93 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg

A9-018

 

Kích thước ( Cm ): 143 x 93 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg