A9-016

A9-016 Máy đá chân đa năng

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 122 x 111 x 150

Trọng lượng máy: 290 Kg

A9-016

Kích thước ( Cm ): 122 x 111 x 150

Trọng lượng máy: 290 Kg