A9-015

A9-015 Máy đạp đùi

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 197 x 111 x 183

Trọng lượng máy: 445 Kg

A9-015

Kích thước ( Cm ): 197 x 111 x 183

Trọng lượng máy: 445 Kg