A9-013a

A9-013A Máy nằm móc đùi

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 164 x 113 x 154

Trọng lượng máy: 255 Kg

A9-013a

Kích thước ( Cm ): 164 x 113 x 154

Trọng lượng máy: 255 Kg