A9-012b

A9-012B Máy kéo xô ngắn

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 136 x 129 x 181

Trọng lượng máy: 300 Kg

A9-012b

Kích thước ( Cm ): 136 x 129 x 181

Trọng lượng máy: 300 Kg