A9-012a

A9-012A Máy kéo xô dài

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 178 x 134 x 184

Trọng lượng máy: 360 Kg

A9-012a

Kích thước ( Cm ): 178 x 134 x 184

Trọng lượng máy: 360 Kg