A9-012

A9-012 Máy kéo xô ngắn

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 125 x 86 x 233

Trọng lượng máy: 335 Kg

A9-012

 

Kích thước ( Cm ): 125 x 86 x 233

Trọng lượng máy: 335 Kg