a6-018

A6-018 Máy ép Đùi trong

Liên Hệ

Kích thước 1360*1100*1580(mm)
Mã sản phẩm A6-018
Màu sắc sản phẩm Xám bạc

a6-018

 

Kích thước 1360*1100*1580(mm)
Mã sản phẩm A6-018
Màu sắc sản phẩm Xám bạc