a6-04

A6-004 Máy tập lưng hẹp (Xô ngồi)

Liên Hệ

Kích thước 1380*1560*1580(mm)
Mã sản phẩm A6-004
Màu sắc sản phẩm Xám bạc

a6-04

 

Kích thước 1380*1560*1580(mm)
Mã sản phẩm A6-004
Màu sắc sản phẩm Xám bạc