dai dien

Thiết bị rung Massage ACTIVE ROLL

Liên Hệ

Kích thước:

Dài 45 cm và đường kính 15 cm

Công suất: 10 phút để tự động tắt
Bao gồm:  DVD và bộ sạc

Chuyên mục: . Thẻ: .

image (1)

 

 

image (2)

 

 

image (3)

 

 

image (4)

 

 

image (7)

 

 

image (8)

 

 

image (9)

 

 

image (10)