A9-01

A9-01 Máy đẩy ngực

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 140 x 138 x 166

Trọng lượng máy: 290 Kg

A9-01

 

Kích thước ( Cm ): 140 x 138 x 166

Trọng lượng máy: 290 Kg