mt02A

MT-02A Máy ép ngực

Liên Hệ

Kích thước: 185 x 125 x 137 ( Cm )

Trọng lượng máy: 240 Kg

mt02A

 

Kích thước: 185 x 125 x 137 ( Cm )

Trọng lượng máy: 240 Kg

 

Clip hướng dẫn sử dụng: