CHỌN LỰA MÀU SẮC CHỦ ĐẠO PHÙ HỢP VỚI PHÒNG TẬP CỦA BẠN

Chọn lựa màu sắc chủ đạo phù hợp với phòng tập của bạn

 

Bên cạnh việc chú trọng về mặt phong thủy, màu sắc phòng tập cũng là yếu tố rất cần được quan tâm. Các chủ phòng nên suy nghĩ chọn lựa thật kỹ càng và đúng đắn để